تماس با ما


ارتباط با سازمان

آدرس: اراک - ابتدای ورودی  سنجان ساختمان سده طبقه چهارم

 

کد پستی: 3848146619

 

تلفن:   32726069 -086 و 32726068 - 086

 

فاکس: 32726063-086                       

 

تلفن واحد روابط عمومی : 32726086-086

 

سامانه پیام کوتاه : 10007993 


تلفن واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات : 32726006- 086                پست الکترونیک: info@araktaxi.ir