تماس با ما


ارتباط با سازمان

آدرس: اراک - بلوار آیت اله اراکی  روبروی کارخانه ماشین سازی

 

کد پستی: 3819953137

 

تلفن:   33130083 -086 و 34130832 - 086

 

فاکس: 33136087-086                       

 

تلفن واحد روابط عمومی : 33120011-086

 

سامانه پیام کوتاه : 10007993 


تلفن واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات : 34130500- 086                پست الکترونیک: omtp@yahoo.com